Продужени статус - апсолвенти

Студенти који су одслушали све године студија, уредно оверили семестре и испунили критеријуме везане за освојене ЕСПБ бодове, а не дипломирају до 30.09. последње одслушане школске године студија, уписују продужени статус.

Упис у продужену годину студија утврђује се на основу следећих критеријума:

Студенти који су били на буџету Р. Србије морају остварити минимум 48 ЕСПБ бодова у току године да би остали у истом статусу. Уколико не остваре довољан број бодова уписују продужени статус као самофинансирајући студенти. Односи се само на студенте који су били у претходној школској години у статусу студената који су се финансирали из буџета Р. Србије.

Продужени статус као самофинасирајући студенти могу уписати студенти који остваре минимум 37 ЕСПБ бодова, у току године. Уколико не остваре довољан број бодова обнављају годину. Студенти који су били на самофинасирању последњу годину студија, не могу прећи у продужени статус буџетског студента без обзира на освојени број бодова.

У свакој наредној години продуженог статуса, студенти се воде као самофинансирајући студенти.

  • Цена уписа продуженог статуса износи 5.500,00 дин. + пренос бодова (1 бод = 500,00 дин). Она се односи и на студенте који су на терету буџета Републике Србије и на самофинансирајуће студенте. Цена испита, за студенте који су први пут у продуженом статусу, је 300,00 дин а сваке наредне школске године ( други, трећи, четврти ...пут) плаћају за пријаву испита 1.000,00 дин, осим за оне испите које први пут пријављују.
  • Студентима којима истекне статус студента, плаћају поновно стицање статуса студента по цени од 15.000,00 дин + пренос бодова за све неположене испите до тада. Цена за пријаву испита за студенте у години поновног стицања статуса такође плаћају по испиту 1.000,00 дин.
  • Студенти који обнављају годину, плаћају обнову 20.000,00 дин. + 5.500,00 упис. Пријава испита у обновљеној години износи 1.000,00 дин.

Образложење поновог стицања статуса студента

Студенти, којима је из одређених разлога престао статус студента у продуженој години, подношењем захтева за поново стицање статуса студента (образац у студ. служби), могу поново стећи статус редовног студента уписом у продужену годину студија. Студент је у том случају обавезан да плати поновни упис у продужену годину 15.000,00 + пренос бодова за све неположене испите до тада.

Образложење обнове последње одслушане године и поновог стицања статуса студента

Студенти који после одслушане последње године студирања нису испунили услов за упис у продужену школску годину студија (остваривши минимум 37 ЕСПБ) и били неактивни у текућој школској години, су у обавези да, уз приложен захтев за поново стицање статуса студента (образац у студ. служби), поред обнове последње године студија, плате обнову 20.000,00 дин. + 5.500,00 упис + 15.000,00 дин (поновно стицање статуса студента).

Студенти у продуженом статусу имају десет испитних рокова у школској години, 6 редовних (јануарско-фебруарски, априлски, јунски, јулски, септембарски, октобарски) и 4 ванредна – „апсолвентска“ (новембарски, децембарски, мартовски, мајски).

Према Закону о високом образовању, студенти имају рок за завршетак студија у времену двоструком од предвиђеног времена трајања студија. То практично значи да студенти који су нпр. уписали четворогодишње академске студије школске 2010/11. године имају законски рок да ове студије комплетирају до 30. септембра 2018. године. Уколико не комплетирају студије по започетом наставном плану и програму по којем су почели студије у том року, студенти могу евентуално писати молбу за продужетак студирања по истом плану у трајању од два семестра, али само уколико им је до завршетка студија остало да положе испите у вредности 30 ЕСПБ или мање. У супротном, студије могу наставити искључиво пребацивањем на најновији наставни план и програм, при чему им се врши еквиваленција до тада положених испита.

ВРХ