Теорија, методика и пракса рекреације

Предметни наставник: проф. др Милена Микалачки

e-mail: mikalackim@gmail.com

Кабинет: број 67, први спрат

Термини консултација: -

 

Предметни наставник: проф. др Небојша Чокорило

e-mail: cokorilon@gmail.com

Кабинет: број 67, први спрат

Термини консултација: -

ВРХ