Биомеханика

Предметни наставник: проф. др Борислав Обрадовић

e-mail: boriscons@yahoo.com

Кабинет: број 9, други спрат

 

Асистент: маст Бојан Рашковић

e-mail: bojan.raskovic@yahoo.com

Термини консултација: уторак 12-13ч

 

 

ВРХ