Теорија, методика и пракса рукомета

Predmetni nastavnik: doc. dr Damjan Jakšić

e-mail: jaksicd@uns.ac.rs

Kabinet: broj 75, prvi sprat

Konsultacije: Po dogovru mejlom. Klikni ovde.

 

Video - prvi ZOOM čas: ovde.

 

ISPIT:  Aprilski ispitni rok: sreda, 21. april 2021. u 10h.

               Ispitne radove u papirnoj formi predati najkasnije 24 časa pre održavanja ispita u fah nastavnika na portirnici. 

✭ Verifikovane članke možete videti: ovde

✭ Kalendaru prakse možete pristupiti ovde, a prijavljivanje za slobodne termine putem mejla.

 

Često postavljena pitanja:

Koje kriterijume moraju zadovoljiti članci da bi bili uzeti u razmatranje? Potrebno je pronaći tri članka koji obrađuju bilo koju temu iz rukometa, ceo tekst u .pdf-u, ne stariji od pet godina. Pre slanja potrebno je uporediti pronađene članke sa člancima iz dropfoldera (DF) i tek ako članak nije u DF, poslati na verifikaciju.

Da li mogu poslati linkove? Ne, isključivo pun tekst u .pdf-u.

Da li da šaljem članke jedan po jedan na verifikaciju? Ne, kada ste sigurni da članak već nije upotrebljen, pošaljite sva tri članka odjednom.

Da li mogu prevode rada dostaviti mejlom? Ne, ispitni rad se dostavlja u fah nastavnika na portirnici u papirnoj formi, u spirali.

Teško mi je da se snađem u DF. Da li mi možete pojasniti kako lakše da obavim zadatak? Svi članci u DF su sortirani prema početnom slovu prezimena prvog autora. Dakle, kada nađete interesantan članak koji želite da prevodite, uporedite prezime prvog autora (po potrebi preuzmite članak iz DF) i tek potom, ako se uverite da nije iskorišćen, pošaljite na verifikaciju.

ВРХ