Основе истраживања у спорту и физичком васпитању 2

 НАЈНОВИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

НОВО!!!

Мартовски и априлски испитни рокови. Термини за полагање: овде.

 
Подсећам да се праћење наставе и преузимање материјала вреднује са 20 бодова и биће и на овом предмету вредновано на исти начин као у првом семестру (10 бодова-праћење наставе, 10 бодова-недељно преузимање презентација).

Студенти који су слушали предавања у летњем семестру школске 2019/2020. , као и студенти из шк. 2020/2021. године, немају обавезу полагања колоквијума Word/P.Point.

Студенти старијих генерација морају имати оба положена колоквијума при приступању завршном испиту.

 

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА:

По договору мејлом (кликни овде), мсц. Филип Садри

По договору мејлом (кликни овде), доц. др Дамјан Јакшић

Среда од 9 до 10,30, проф. др Жељко Крнета - кабинет 10

МАТЕРИЈАЛИ СА ВЕЖБИ Levo(КЛИКНИ ЗА ПРИСТУП ФОЛДЕРУ)

- Први час: презентација и видео.

- Други час: презентација и видео.

- Трећи час: презентација и видео.

- Четврти час: презентација и видео.

- Пети час: презентација и видео.

- Шести час: презентација и видео

- Седми час: презентација.

 

КУРИКУЛУМ ПРЕДМЕТА

 

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студенти полажу испит у терминима који су званично објављени на сајту факултета. Испит се полаже писмено у облику компјутерског теста и садржи 30 питања. Студент треба тачно да одговори на 18 питања (60%) да би добио позитивну оцену. Да би приступио полагању завршног испита студент треба да има завршене све предиспитне обавезе.

Елементи закључне оцене

Похађање наставе подразумева најмање 70% одслушаних предавања и вежби и носи укупно 20 бодова. За сваки неоправдани зостанак изнад 3 дозвољена, број бодова се умањује за 10. Студент са више од 5 неоправданих изостанака не може добити потпис.

Колоквијум из информатике обухвата  теоретски колоквијум из Информатике који носи 20 бодова. Теоријски део из информатике се не налази у завршном испитном тесту.

Завршни испитни тест у виду теста на компјутерау са 30 питања, доноси укупно 60 бодова (број тачних одговора x 2). Студент треба да оствари најмање 18 тачних одговора (60%) да би положио тест.

Завршна оцена се формира на основу збира бодова остварених на свим наведеним активностима. Број бодова се претвара у завршну оцену по стандардној скали која се користи на факултету (51-60 оцена 6; од 61-70 оцена 7; од 71-80 оцена 8; од 81-90 оцена 9 и 91 и више оцена 10).

ВРХ