Основне академске студије

После завршених основних четворогодишњих академских студија Факултета спорта и физичког васпитања, студенти стичу стручни назив ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА. Следећи наставне садржаје у могућности су да стекну:

  • Потпуну оспособљеност за самосталну реализацију наставе физичког васпитања у школама, предшколским установама и универзитету, као и праћење трасформационих ефеката наставе у односу на антрополошки статус деце и омладине.
  • Потпуну оспособљеност за самосталну реализацију тренажног процеса у почетним селекцијама у спортским клубовима, а у зависности од предходног знања и искуства , способност вођења и јуниорских и сениорских селекција.
  • Потпуну теоријску и практичну оспособљеност за реализацију корективних третмана постуралног статуса у предшколским, основношколском и средњошколском узрасту уз могућност сарадње са школским лекарима и физијатрима.
  • Оспособљеност за планирање, програмирање и вођење програма за различите групе здравог становништва, као и за анализу ефеката трансформацијског спортско-рекреативног процеса.

Наставни план и програм се реализује у четворогодишњем трајању уз стицање 243 ЕСПБ, после којих је могуће уписати мастер академске студије Факултета спорта и физичког васпитања.

Наставни план и програм основних академских студија факултета спорта и физичког васпитања сачињен је у складу са одредбама Закона о високом образовању. Чине га предмети разврстани по следећим групама:

  • Академско-општеобразовни предмети ( 12.35%)
  • Теоријско - методолошки предмети (24.30%)
  • Научни, односно уметничко-стручни предмети  (33.86%)
  • Стручно-апликативни предмети (29.48%)

Курикулум основних академских студија у четворогодишњем трајању можете погледати ОВДЕ.

Curriculum of 4-year Undergraduate Academic Studies in ENGLISH.

 

Од 2012. године на Факултету спорта и физичког васпитања акредитоване су и основне академске студије у трогодишњем трајању, након чијег завршетка студенти стичу стручно звање ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА. Студенти након завршетка ових студија имају могућност наставка студија уписом четврте године четворогодишњих академских студија, или право да траже издавање дипломе о стеченом стручном звању.

Курикулум основних академских студија у трогодишњем трајању можете погледати ОВДЕ.

Curriculum of 3-year Undergraduate Academic Studies in ENGLISH.

ВРХ