Фудбал

Предметни наставник: проф. др Славко Молнар

e-mail: molslavko@gmail.com

Кабинет: број 73, први спрат

Термини консултација: уторак 10-12ч, четвртак 10-12ч

 

Асистент: MА Марко Гушић

e-mail: gusicmarko@yahoo.com

 

Фудбал (М) - настава, испит

Фудбал (Ж) - настава, испит

ВРХ