Рукомет

RUKOMET

Damjan JAKŠIĆ

Ime i prezime

Stefan MARIČIĆ

Dr

Akademska titula

MSc

Docent

Akademska pozicija

Saradnik u nastavi

15. decembar 1982.

Datum rođenja

10. mart 1995.

Osijek, R. Hrvatska

Mesto rođenja

Ruma

021/450-188, lok. 142

Telefon

021/450-188, lok. 142

jaksicd@uns.ac.rs

E-mail

stefan.maricic@uns.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene mreže

Po dogovoru mejlom. Klikni ovde.

Konsultacije

Petkom od 10 do 13 (velika sala)

Link

Reference

OBAVEŠTENJA

 Za studente druge godine osnovnih studija u školskoj 2020/21. godini

OD UTORKA, 20.04.2021, VEŽBE ĆE SE ODRŽAVATI U STANDARDNOM OBLIKU, U SALI!!! 

Teoretska nastava i dalje on line.

Preneti informaciju kolegama sa kojima ste u kontaktu!

 

Registracija za mejling listu i Moodle testiranje: ovde.

 

 

 

TEORIJA VEŽBE
1. nedelja Uvodno predavanje - prezentacija i video  
2. nedelja

 

Hvatanje i dodavanje lopte

PRAKTIKUM SA VIDEO MATERIJALOM 

3. nedelja

Nastanak i razvoj rukometa

PREZENTACIJA I PREDAVANJE

Vođenje lopte

PRAKTIKUM SA VIDEO MATERIJALOM 

4. nedelja

Rukomet u Srbiji i Vojvodini

PREZENTACIJA I PREDAVANJE

Šut sa tla

PRAKTIKUM SA VIDEO MATERIJALOM 

5. nedelja

Struktura rukometne igre

PREZENTACIJA

 Skok-šut i specijalna šutiranja

PRAKTIKUM SA VIDEO MATERIJALOM

6. nedelja

Elementi rukometne tehnike

PREZENTACIJA

Fintiranja

PRAKTIKUM SA VIDEO MATERIJALOM

7. nedelja

Pravila rukometne igre

PREZENTACIJA I VIDEO

LITERATURA

1. Karišik, S., Goranović, S. i Valdevit, Z. (2013). Tehnika u rukometu. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

(Knjigu možete preuzeti: ovde)

2. Đukić, M. (2018). Rukomet. Novi Sad: Fakulet sporta i fizičkog vaspitanja. (Bilblioteka) 

3. Prezentacije sa teoretskih predavanja

4. Pravila 1.2: ovde.

 

PROŠIRENA LITERATURA
  1. Clanton, R.E., & Dwight, M. P. (1996). Team Handball – Steps to Success (1st edition). Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-87322-411-6. Preuzeti: ovde.
  2. Laver, L., Landreau, P., Seil, R., & Popović, N. (2018). Handball Sports Medicine - Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Berlin: Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-662-55891-1 ISBN 978-3-662-55892-8 (eBook) Preuzeti: ovde.
  3. Šibila, M. (2004). Rokomet – Izabrana poglavja (dopolnjena izdaja). Lјubljana: Fakulteta za šport.
  4. Mielke, G. (2010). Vermarktung des Spitzenhandballs Eine ökonomische Analyse der Handball-Bundesliga Frauen. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. ISBN 978-3-8349-2242-7 Preuzeti: ovde.

ВРХ