Рукомет

RUKOMET

Damjan JAKŠIĆ

Ime i prezime

Stefan MARIČIĆ

Dr

Akademska titula

BSc

Docent

Akademska pozicija

Saradnik u nastavi

15. decembar 1982.

Datum rođenja

10. mart 1995.

Osijek, R. Hrvatska

Mesto rođenja

Ruma

021/450-188, lok. 142

Telefon

021/450-188, lok. 142

jaksicd@uns.ac.rs

E-mail

stefan.maricic@uns.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene mreže

Utorkom od 10 do 11h (kabinet 75, prvi sprat)

Konsultacije

Petkom od 10 do 13 (velika sala)

Link

Reference

OBAVEŠTENJA

PITANJA ZA TEORETSKI DEO ISPITA:

1. Istorijat i razvoj rukometa (literatura: prezentacija)

2. Istorijat i razvoj rukometa u Srbiji (Vojvodini) (literatura: prezentacija)

3. Tehnike hvatanja lopte (literatura: Karišik i sar.)

4. Tehnike dodavanja lopte (literatura: Karišik i sar.)

5. ????? Ostalo tehnika (literatura: Karišik i sar.)

6. ????? Ostalo tehnika (literatura: Karišik i sar.)

 

Molim sve studente koji su prijavili ispit za julski ispitni rok da redovno prate informacije u vezi sa potencijalnim novim zdravstvenim merama i restrikcijama. O svemu ćete biti blagovremeno obavešteni ovde, na stranici predmeta.

NOVO!!!!!!!

Raspored polaganja JULSKI ispitni rok

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, najljubaznije vas molim da se STRIKTNO pridržavate datih termina:

Praktičan deo ispita (svi koji nemaju položeno) - subota, 11.07. u 10h, Đačko igralište, otvoreni teren.

Pravila (za sve koji nemaju položeno), poželjna prijava nastavniku putem mejla - subota, 11.07. u 10,30h, sačekati saradnika ispred fakulteta.

Teorija - VAŽNO!!! - NE PRAVITI GUŽVU - subota, 11.07. - proveriti kada polažete po rasporedu ovde ili ovde. Sačekati saradnika ispred fakulteta i u skladu sa zapisnikom formirati grupe.

 

 

Rezultate ispita (JUNSKI ISPITNI ROK) možete videti: ovde. Vreme objavljivanja: 25.06.2020. u 13,40h.

Rok za poništavanje ocene je 24 sata od objavljivanja. 

Upis ocena će se izvoditi tako da predstavnik grupe dođe ispred fakulteta u navedeno vreme sa unapred prikupljenim indeksima kolega iz grupe. Saradnik sa predmeta će preuzimati indekse ispred fakulteta.

Studenti sa brojevima indeksa: 196/16 i 113/16 OBAVEZNO doći na konsultacije u utorak.

Često postavljena pitanja:

Kada se može videti test? Takođe u utorak u vreme upisa ocena (po grupama, mora lično).

Da li se na sva tri pitanja moralo odgovoriti tačno? Da, na sva tri pitanja barem za 6.

Da li je u trećem pitanju moglo Tehnike hvatanja lopte, ako je u drugom bilo Tehnike dodavanja lopte ili obrnuto? Ne, trebalo je izabrati bilo koju drugu tehniku.

Da li se u ovom roku mogla dobiti ocena manja od 9? Da, slučajnost je da nije bilo nižih ocena.

Da li će i u ostalim rokovima treće pitanje biti slobodno? Ne, morate biti spremni na sva pitanja iz tehnike. 

Imam obaveza u utorak, da li mogu pre videti ispitni rad? Ne, isključivo u terminima u utorak zbog službenog odsustva nastavnika. Sreda: prijemni.

Ne mogu u utorak da dođem da upišem ocenu, a nisam nikom ni predao indeks. Kada mogu upisati ocenu iz junskog ispitnog roka? U terminu upisa ocena iz julskog roka.

Za sve nedoumice i pitanja u vezi sa kolokvijumima obratite se predmetnom saradniku: stefan.maricic@uns.ac.rs.

Za sve nedoumice i pitanja u vezi sa ispitom, predmetnom nastavniku: jaksicd@uns.ac.rs

Podsećam da su zdravstvene mere i dalje na snazi, te da je nošenje zaštitnih maski OBAVEZNO!!!

LITERATURA

1. Karišik, S., Goranović, S. i Valdevit, Z. (2013). Tehnika u rukometu. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

(Knjigu možete preuzeti: ovde)

2. Đukić, M. (2018). Rukomet. Novi Sad: Fakulet sporta i fizičkog vaspitanja. (Bilblioteka) 

3. Prezentacije sa teoretskih predavanja

 

MATERIJALI

1. Uvodno predavanje - prezentacija

2. Nastanak i razvoj rukometa i organizacija rukometa u Srbiji - prezentacija

3. NOVO!!!!! PRAVILA ver. 1.2 !!!

4. Struktura tehnike i taktike - prezentacija

5. Struktura rukometne igre - prezentacija

6. Selekcija u rukometu - prezentacija 

                       
PROŠIRENA LITERATURA
  1. Laver, L., Landreau, P., Seil, R., & Popović, N. (2018). Handball Sports Medicine - Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Berlin: Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-662-55891-1 ISBN 978-3-662-55892-8 (eBook) Preuzeti: ovde.
  2. Clanton, R.E., & Dwight, M. P. (1996). Team Handball – Steps to Success (1st edition). Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-87322-411-6. Preuzeti: ovde.
  3. Šibila, M. (2004). Rokomet – Izabrana poglavja (dopolnjena izdaja). Lјubljana: Fakulteta za šport.
  4. Mielke, G. (2010). Vermarktung des Spitzenhandballs Eine ökonomische Analyse der Handball-Bundesliga Frauen. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. ISBN 978-3-8349-2242-7 Preuzeti: ovde.

ВРХ