Рукомет

RUKOMET

Damjan JAKŠIĆ

Ime i prezime

Stefan MARIČIĆ

Dr

Akademska titula

MSc

Vanredni profesor

Akademska pozicija

Asistent

15. decembar 1982.

Datum rođenja

10. mart 1995.

Osijek, R. Hrvatska

Mesto rođenja

Ruma

021/450-188, lok. 142

Telefon

021/450-188, lok. 142

damjan.jaksic@uns.ac.rs

E-mail

stefan.maricic@uns.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene mreže

Sredom od 10 do 11h.

Konsultacije

Petkom od 10 do 11 i 11.15 do 12.15 (velika sala)

Link

Reference

 Obaveštenja školska 2023/24.

ISPIT, APRILSKI ISPITNI ROK

UTORAK, 16. april

10h praktičan deo, 11h pravila, 12h teorijski deo

 

Prijava za Moodle testiranje (Pravila) i mejling listu: ovde

Teorija: petkom u 13,30h.

 

LITERATURA

 flipbook QR Code

1. Jakšić, D. i Maričić, S. (2021). Rukomet - Praktikum. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. 

2. Karišik, S., Goranović, S. i Valdevit, Z. (2013). Tehnika u rukometu. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

(Knjigu možete preuzeti: ovde)

 3Đukić, M. (2018). Rukomet. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. (Biblioteka) 

4. Prezentacije sa teoretskih predavanja

5. Estriga, L. (2019). Team Handball: Teaching and Learning Step-by-Step. Porto: Agência Nacional. (Biblioteka)

6. Pravila 2.0: ovde.

 NASTAVA:

1. Uvodni čas: ovde

2. Nastanak i razvoj rukometa: Jokić: ovde - prof. Jakšić: ovde.

3. Druga faza nastanka i razvoja rukometa: Jokić: ovde - prof. Jakšić: ovde.

4. Terminologija i osnovni pojmovi: ovde.

5. Struktura rukometne tehnike: ovde.

6. Pravila rukometa: ovde.

PROŠIRENA LITERATURA
  1. Clanton, R.E., & Dwight, M. P. (1996). Team Handball – Steps to Success (1st edition). Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-87322-411-6. Preuzeti: ovde.
  2. Laver, L., Landreau, P., Seil, R., & Popović, N. (2018). Handball Sports Medicine - Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Berlin: Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-662-55891-1 ISBN 978-3-662-55892-8 (eBook) Preuzeti: ovde.
  3. Šibila, M. (2004). Rokomet – Izabrana poglavja (dopolnjena izdaja). Lјubljana: Fakulteta za šport.
  4. Mielke, G. (2010). Vermarktung des Spitzenhandballs Eine ökonomische Analyse der Handball-Bundesliga Frauen. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. ISBN 978-3-8349-2242-7 Preuzeti: ovde.

ВРХ