Студентски парламент

 • Студентски парламент је орган високошколске установе и високошколске јединице која има орган управљања и уписане студенте.
 • Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
 • Право да бирају и буду бирани за члана студентског парламента имају сви студенти високошколске установе, уписани на студије у школског години у којој се бира студентски парламент.
 • Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.
 • Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, тајним и непосредним гласањем.
 • У циљу остваривања права и заштите интереса студента, студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе.
 • Представници студената у школској 2017/2018. години:
  • II година: Ана Милошевић, Тамара Матијевић, Дарија Хаџић, Алекса Јовишевић 
  • III година: Тамара Зличић, Драгана Марковић, Снежана Дамјановић, Стефан Бакић 
  • IV година: Сара Јовановић, Нина Војводић, Миодраг Илић, Бојан Рашковић
  • мастер студије: Исидора Свитлица
 • Канцеларија студентског парламента налази се у приземљу, поред библиотеке и у току преподневних часова можете доћи да се консултујемо око питања која се тичу свих нас.
ВРХ