Основне струковне студије

УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  

СМЕР: МЕНАЏЕР У СПОРТУ

Испит за упис у прву годину обухвата:

  1. Провера склоности за позив менаџера, комуникативности, мотивисаности и искуства у спортској средини.

Тест за проверу склоности за позив менаџера садржи:

АКТИВНОСТ

 БОДОВИ

Особине ефективног менаџера – садржи укупно 25 ставова

    0-10

Лидерске карактеристике и способности – садржи укупно 50 ставова

    0-10

Склоност предузетништву – садржи укупно 27 ставова

    0-10

 

Тест за проверу знања и искуства у спортској средини, мотивисаности и комуникативности садржи:

АКТИВНОСТ

БОДОВИ

Познавање и закључивање на основу чињеница о спорту и менаџменту – есејски тест, дефинисање кључних појмова, лично искуство у спортској пракси, познавање престижног спорта

   0-10

Мотивисаност за студије спортског менаџмента – есејски тест, интервју комисије са кандидатима

   0-10

Комуникативност – оцена писаних састава у тестовима (писмена комуникативност, информатичка писменост, страни језик), интервју комисије са кандидатима (усмена комуникативност)

   0-10

ВРХ