Основне струковне студије

На Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду постоје два студијска програма у оквиру струковних студија: Тренер у спорту и Менаџер у спорту. Комплетирањем ових студијских програма, свршени студенти стичу звање Тренер, односно Струковни менаџер у спорту. Предвиђено време трајања студија је три године, укупног обима 180 ЕСПБ.

Курикулуме ових студија можете пронаћи на следећим линковима:

Тренер у спорту - курикулум студија

Coach in sports - Curriculum in English

 

Менаџер у спорту - курикулум студија

Manager in sports - Curriculum in English

ВРХ