Основне академске студије

После завршених основних четворогодишњих академских студија Факултета спорта и физичког васпитања, студенти стичу стручни назив ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА. Следећи наставне садржаје у могућности су да стекну:

Наставни план и програм се реализује у четворогодишњем трајању уз стицање 243 ЕСПБ, после којих је могуће уписати мастер академске студије Факултета спорта и физичког васпитања.

Наставни план и програм основних академских студија факултета спорта и физичког васпитања сачињен је у складу са одредбама Закона о високом образовању. Чине га предмети разврстани по следећим групама:

Курикулум основних академских студија у четворогодишњем трајању можете погледати ОВДЕ.

Curriculum of 4-year Undergraduate Academic Studies in ENGLISH.

 

Од 2012. године на Факултету спорта и физичког васпитања акредитоване су и основне академске студије у трогодишњем трајању, након чијег завршетка студенти стичу стручно звање ПРОФЕСОР ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА. Студенти након завршетка ових студија имају могућност наставка студија уписом четврте године четворогодишњих академских студија, или право да траже издавање дипломе о стеченом стручном звању.

Курикулум основних академских студија у трогодишњем трајању можете погледати ОВДЕ.

Curriculum of 3-year Undergraduate Academic Studies in ENGLISH.