Докторске студије

Студијски програм докторских академских студија из области физичког васпитања и спорта има следеће циљеве:

Опште и специфичне компетенције: Компетенције које се стичу кроз докторске студије усмерене су на стицање интердисциплинарних знања и трансферних вештина. Опште компетенције тичу се напредних способности критичке анализе, евалуације и синтезе нових и сложених идеја, сналажење у новим ситуацијама и унутар непредвидљиво, динамичног контекста. Специфичне компетенције подразумевају оспособљеност студената да осмисле, дизајнирају и реализују релевантно истраживање у подручју физичког васпитања и спорта. Кроз оригинално научно истраживање, уз поштовање високих академских и професионалних стандарда, студенти доприносе постојећем корпусу знања из одабране области. Такође, демонстрирају супериорно познавање сложених питања и проблема у одабраној области, развијене академске и професионалне вештине важне за управљање истраживачким пројектима у области спорта и физичког васпитања, као и комуницирање са општим и научним аудиторијумом у вези са истраживачким резултатима. Експертско знање подразумева значајно проширено и продубљено знање у подручју физичког васпитања и спорта, у односу на знање стечено током другог циклуса студија (мастер студије).

Лице које је завршило докторске академске студије на студијском програму Доктор наука - физичко васпитање и спорт, израдило и одбранило докторску дисертацију, стиче академско звање Доктор наука физичког васпитања и спорта.

 

Линкови од значаја:

Курикулум докторских студија на српском језику

Curriculum of Doctoral Academic Studies in English

Одлука о извођачима наставе

Правилник о докторским студијама

Правила полагања изборних предмета

Категоризација часописа

Документација потребна за пројекат докторске дисертације

Распоред часова - зимски семестар школске 2018/19. године

ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА И ОВЕРУ СЕМЕСТРА ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

 

Напомена: Оцењивање из предмета Самосталне научне активности кориговано је посебном одлуком да се објављивање радова у часопису Факултета спорта и физичког васпитања вреднује следећим критеријумом: 

  • два објављена рада објављена, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 10
  • један рад објављен, или прихваћена за објављивање, у часопису Вежбање и квалитет живота (Exercise and quality of life) - оцена 9