Psihologija u oktobarskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u oktobarskom ispitnom roku održaće se u amfiteatru na I spratu po sledećem rasporedu:

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2022/23. godine)

SUBOTA, 30. SEPTEMBAR 2023. GODINE, I TO PO GRUPAMA:

     10.00 - 10.45      II, IV, VI, VIII i X GRUPA 

     11.00 - 11.45       I, III, V, VII i IX GRUPA

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2021/22. godine)

PETAK, 29. SEPTEMBAR 2023. GODINE U 11.30

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za apsolvente)

PETAK, 29. SEPTEMBAR 2023. GODINE U 11.30

 

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU (za master studente - Standardni program)

PETAK, 29. SEPTEMBAR 2023. GODINE U 11.30

 

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA ZDRAVLJA I FITNESA (za master studente - program Zdravlje)

PETAK, 29. SEPTEMBAR 2023. GODINE U 11.30

 

Predmetni nastavnik,

prof. dr Tatjana Tubić

ВРХ