Psihologija u julskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u julskom ispitnom roku održaće se u amfiteatru na I spratu po sledećem rasporedu:

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2019/20. godine)

SREDA, 8. JUL 2020. GODINE, I TO PO GRUPAMA:

   9.00 - 9.45       I, III, V, VII i IX GRUPA
10.00 - 10.45     II, IV, VI, VIII i X GRUPA
 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za studente koji su predmet slušali šk. 2018/19. godine)

PETAK, 10. JUL 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM (za apsolvente)

PETAK, 10. JUL 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU (za master studente - Standardni program)

PETAK, 10. JUL 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu )

 

PRIMENJENA PSIHOLOGIJA ZDRAVLJA I FITNESA (za master studente - program Zdravlje)

PETAK, 10. JUL 2020. GODINE U 11.00 (u učionici br. 6 na II spratu)

 

MOLIM VAS DA SE S T R I K T N O PRIDRŽAVATE UTVRĐENOG RASPOREDA.

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

1. JUL 2020. GODINE

ВРХ