Rukomet u oktobarskom ispitnom roku

RUKOMET: Ispit u oktobarskom ispitnom roku održaće se u sredu, 16. oktobra u 17h, u učionici 4.

TEORIJA METODIKA I PRAKSA RUKOMETA: Ispit u oktobarskom ispitnom roku takođe 16. oktobra u 17h, u učionici 4. Ispitne radove predati najkasnije dan pre.

 

Predmetni nastavnik,

Doc. dr Damjan Jakšić

ВРХ