Psihologija u oktobarskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u oktobarskom ispitnom roku će se održati u četvrtak, 17. oktobra 2019. od 11.00, u amfiteatru na I spratu.

Predmetni nastavnik,

prof. dr Tatjana Tubić

ВРХ