Sportski menadzment - polaganje testova i završni ispit - oktobarski rok

OBAVEŠTENJE

U utorak 15.10.2019. godine, biće održan oktobarski rok iz nastavnog predmeta Sportski menadžment po sledećem rasporedu:

- polaganje testova sa početkom u 10:00 časova u računarskoj učionici na drugom spratu fakulteta, i

- polaganje završnog ispita u 11:00 časova (ili nešto kasnije u zavisnosti od završetka polaganja testova).

Novi Sad, 10.10.2019.

Sportski menadžment

prof. dr Nebojša Maksimović

ВРХ