ATLETIKA1 i ATLETIKA 2 - ISPIT

Ispit iz Atletike 1 i Atletike 2 u ponovljenom oktobarskom roku održaće se u ponedeljak 14. oktobra 2019. godine sa početkom u 9,00h na Đačkom igralištu (praktični deo) i u 9,30h u Amfiteatru (teorijski deo). Pravo da izađu na ispit imaju studenti po prethodno objavljenim uslovima na sajtu fakulteta.

Prof. dr Ilona Mihajlović

ВРХ