Psihologija u oktobarskom ispitnom roku

Dragi studenti,

ispit iz Psihologije u oktobarskom ispitnom roku će se održati u amfiteatru na I spratu, po sledećem rasporedu:

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za studente koji su predmet slušali šk. 2018/19. godine)
PETAK, 27. SEPTEMBAR 2019. GODINE U 14.00 ZA SVE GRUPE

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za studente koji su predmet slušali šk. 2017/18. godine)
PETAK, 27. SEPTEMBAR 2019. GODINE U 12.00

PSIHOLOGIJA SA RAZVOJNOM PSIHOLOGIJOM
(za apsolvente)
PETAK, 27. SEPTEMBAR 2019. GODINE U 12.00

SOCIOLOŠKA I PSIHOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU
(za master studente)
PETAK, 27. SEPTEMBAR 2019. GODINE U 12.00

Studenti koji nisu ostvarili minimalan broj bodova u toku predispitnih aktivnosti neophodnih za polaganje ispita (20), a planiraju da polažu ovaj predmet u oktobarskom ispitnom roku, popunjene ili dopunjene vežbe treba da predaju najkasnije do petka, 20. septembra 2019. u 12.00.

PREDMETNI NASTAVNIK,
PROF. DR TATJANA TUBIĆ

16. SEPTEMBAR 2019. GODINE

ВРХ