RITMIČKA GIMNASTIKA - termin polaganja ispita u ponovljenom oktobarskom ispitnom roku

Obaveštavaju se studenti da će ispit iz RITMIČKE GIMNASTIKE u drugi put ponovljenom oktobarskom ispitnom roku biti realizovan u utorak, 15.10.2019. godine po sledećem rasporedu:

 

 

Predmetni nastavnik i saradnik:

prof. dr Boris Popović i Aleksandra Spasić, MSc.