Струковне студије

Основне информације о предметима:

Економика спорта

Финансијски менаџмент

Маркетинг и односи са јавношћу

Менаџмент спортских догађаја

Пракса у спортском менаџменту 1-6

Спортски менаџмент

Стратегијски менаџмент у спорту

Статистика у спорту