Физичко васпитање за целоживотни фитнес материјали

Питања

- задатак 1

- задатак 2

- задатак 3

- задатак 4

- задатак 5

- задатак 6

- задатак 7

- задатак 8

- задатак 9

- задатак 10