Рукомет

RUKOMET

Damjan JAKŠIĆ

Ime i prezime

Stefan MARIČIĆ

Dr

Akademska titula

BSc

Docent

Akademska pozicija

Demonstrator u nastavi

15. decembar 1982.

Datum rođenja

10. mart 1995.

Osijek, R. Hrvatska

Mesto rođenja

Ruma

021/450-188, lok. 142

Telefon

021/450-188, lok. 142

jaksicd@uns.ac.rs

E-mail

stefan.maricic@uns.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvene mreže

Utorkom od 10 do 11h (kabinet 75, prvi sprat)

Konsultacije

Petkom od 10 do 13 (velika sala)

Link

Reference

OBAVEŠTENJA

TEORIJA: za sve grupe novi termin, petkom od 13,45.

Za studente VIII grupe: termin vežbi sredom od 15,45 do 17,15.

Za sve nedoumice i pitanja: jaksicd@uns.ac.rs

LITERATURA

1. Karišik, S., Goranović, S. i Valdevit, Z. (2013). Tehnika u rukometu. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.

(Knjigu možete preuzeti: ovde)

2. Đukić, M. (2018). Rukomet. Novi Sad: Fakulet sporta i fizičkog vaspitanja. (Bilblioteka) 

3. Prezentacije sa teoretskih predavanja

 

MATERIJALI

1. Uvodno predavanje - prezentacija

2. Nastanak i razvoj rukometa i organizacija rukometa u Srbiji - prezentacija

3. NOVO!!!!! PRAVILA ver. 1.2 !!!

4. Struktura tehnike i taktike - prezentacija

5. Struktura rukometne igre - prezentacija

6. Selekcija u rukometu - prezentacija 

                       
PROŠIRENA LITERATURA
  1. Laver, L., Landreau, P., Seil, R., & Popović, N. (2018). Handball Sports Medicine - Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Berlin: Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-662-55891-1 ISBN 978-3-662-55892-8 (eBook) Preuzeti: ovde.
  2. Clanton, R.E., & Dwight, M. P. (1996). Team Handball – Steps to Success (1st edition). Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-87322-411-6. Preuzeti: ovde.
  3. Šibila, M. (2004). Rokomet – Izabrana poglavja (dopolnjena izdaja). Lјubljana: Fakulteta za šport.
  4. Mielke, G. (2010). Vermarktung des Spitzenhandballs Eine ökonomische Analyse der Handball-Bundesliga Frauen. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. ISBN 978-3-8349-2242-7 Preuzeti: ovde.