Матица српска, Огранак у Новом Саду Српске академије наука и уметности и Универзитет у Новом Саду заједнички организују округли сто „Утицај пројектних циклуса на развој науке у Србији“ 13. новембра 2017. године с почетком у 12 часова у амфитеатру Централне зграде Универзитета у Новом Саду (Ректорат).

Уводна излагања на округлом столу одржаће проф. др Владимир Поповић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, доц. др Исидора Бјелаковић, Филозофски факултет, проф. др Сергеј Остојић, Факултет спорта и физичког васпитања и проф. др Срђан Рончевић, Природно-математички факултет. Модератор округлог стола биће академик Стеван Пилиповић, председник Огранка у Новом Саду Српске академије науке и уметности.

На скупу ће бити представљене следеће кључне теме: значај основних истраживања, критеријуми за изврсност у науци, проблем финансирања у науци, ангажовање младих у истраживањима и отворени приступ у науци.

Округли сто „Утицај пројектних циклуса на развој науке у Србији“ представља наставак серије скупова у заједничкој организацији Матице српске, Огранка у Новом Саду Српске академије наука и уметности и Универзитета у Новом Саду.

Са задовољством обавештавамо јавност да се Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду од ове јесени први пут налази на Шангајској ранг листи (Shanghai Ranking) међу првих 300 институција најбољих у свету у области спорта, рангираних између 201. и 300. места. Критеријуми на основу којих се врши рангирање на Шангајској листи у области спорта јесу број и квалитет научних радова, рангираних према неколико показатеља академског или истраживачког досадашењег учинка, укључујући радове индексиране у бази Web of Science, укупан број цитата, цитате по раду, радове објављене у врхунских 25% научних часописа и проценат научних радова институције израђених у оквиру међународне сарадње са иностраним универзитетима.

http://www.shanghairanking.com/Special-Focus-Institution-Ranking/Sport-Science-Schools-and-Departments-2017.html

1st ANNOUNCEMENT: MSA Budva 2018

Dear Friends and Colleagues:

On behalf of the host, the Montenegrin Sports Academy and the Conference Organizing Committee, it is my great pleasure to announce the upcoming 15th International Scientific Conference and 14th annual Congress of the Montenegrin Sports Academy to be held in Budva, Montenegro, on 12 - 15 April, 2018. It is planned to be once again organized by the Montenegrin Sports Academy, in cooperation with the Faculty for Sport and Physical Education, University of Montenegro and other international partner institutions (specified in the partner section), as well as under the traditional patronage of the Montenegrin Olympic committee.

The conference is focused on very current themes from all areas of sport science and sport medicine including physiology and sports medicine; social sciences & humanities; biomechanics and neuromuscular (see Abstract Submission page for more information at http://www.csakademija.me/conference/abstract-submission.html).

We do believe that the topics offer the conference participants a forum for the latest research and both theoretical and applied insight into the field of sports science and sports medicine disciplines.

More information can be found at: http://csakademija.me/conference/  

We look forward to seeing you in April 2018,

 

Prof. Duško Bjelica, Conference President

Још један рад нашег професора проф. др Сергеја Остојића у Lancet-u

Пре пар дана изашао је нови научни рад у часопису The Lancet, једном од најугледнијих светских научних часописа, чији је актуелни импакт фактор 47.8, где је један од ко-аутора и професор нашег факултета проф. др Сергеј Остојић. Ово је трећи рад у овом часопису у коме је проф. Остојић ко-аутор, а овога пута истраживање се бави анализом учесталости гојазности деце и адолесцената широм света током претходних 40 година, са анализираних близу 130 милиона испитаника. Студија је део активности међунардоне групе истраживача из области здравља, NCD RisC, која се бави анализом учесталости појединих хроничних болести (нпр. високог крвног притиска, гојазности, шећерне болести) и информисањем јавности о појединим факторима ризика за ове болести. Центар ове мреже налази се у Лондону, а активности радне групе су синхронизоване са активностима Светске здравствене организације.

Поштоване колеге,

са нивоа Универзитета у Новом Саду отворен је нови конкурс:

Erazmus+ KA1 стипендирана мобилност студената/особља на Универзитет у Гранади, Шпанија. Више информација о конкурсу можете видети на сајту УНС-а.

Студенти:
http://www.uns.ac.rs/index.php/rs/mobilnost-studenata/3954-erazmus-granada

Академско/административно особље:
http://www.uns.ac.rs/index.php/rs/mobilnost-osoblja/3956-erazmus-granada

Рок за достављање пријава је уторак, 31. октобар 2017. године.

Светски jуниoрски шaмпиoнaт у сaмбoу

Светски jуниoрски шaмпиoнaт у сaмбoу, успeшнo je oдржaн нa нoвoсaдскoм Спенсу од 12. до 16. oктoбрa, нa кoм je учeствoвaлo 50 студeнaтa-вoлонтeрa сa Фaкултeтa спoртa и физичкoг вaспитaњa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, кojи су врeднo рaдили нa успeшнoj oргaнизициjи oвoг тaкмичeњa.

Пoд пoкрoвитeљствoм Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину, грaдa Нoвoг Сaдa и Mинистaрствa спoртa и oмлaдинe, Игoр Mирoвић, прeдсeдник Пoкрajинскe влaдe сa свojим сaрaдницимa Влaдимирoм Бaтeзoм, Сeкрeтaрoм зa спoрт и oмлaдину, и нaшим прoфeсoрoм Пaтрикoм Дридoм, пoдсeкрeтaрoм, дoчeкao je дeлeгaциjу чeлника светске и еврoпске сaмбo aсoциjaциjе, Вaсилиja Шeстaкoвa  и Сeргeja Eлисиjeвa.

Прeдсeдник пoкрajинскe влaдe Игoр Mирoвић je тoм приликoм рекao дa je пoкрajинa сa вeликим зaдoвoљствoм прихвaтилa дa пoдржи и учeствуje у oргaнизaциjи светскoг шaмпиoнaтa у сaмбoу зa jуниoре и кaдете, и дa из бoрилaчких спoртoвa сa тeритoриje Вojвoдинe вeћ трaдициoнaлнo дoлaзe дoбри и успeшни спoртисти.

Вaсилиj Шестaкoв, председник Светске сaмбo федерaциjе, зaхвaлиo се нa гoстoпримству и истaкao зaдoвољствo у пoглeду припрeмe и oргaнизaциje шaмпиoнaтa, a Сергеj Eлисеjев, председник Eврoпске сaмбo федерaциjе je гoвoриo o знaчajу и вeликoм дoпринoсу стручњaкa и спoртистa из нaшe зeмљe рaзвojу oвoг спoртa. Свeтски сeниoрски шaмпиoнaт у Сaмбoу, oдржaћe сe oвe гoдинe у нoвeмбру у Сoчиjу (Русиja), тe je нa сaмoм крajу oвoг сусрeтa услeдиo je пoзив прeдсeднику пoкрajинскe влaдe дa пoсeти Сoчи тoкoм пoмeнутoг шaмпиoнaтa.

sambo jwc 1

sambo jwc 2

sambo

 

Erasmus+ - нови конкурс

Поштоване колеге,

са нивоа Универзитета у Новом Саду отворен је нови конкурс:

Erasmus+ стипендирана студентска мобилност на Универзитету у Варшави, Пољска.

Више информација о конкурсу можете видети на сајту УНС-а:
http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/erazmus/mobilnost-studenata/3926-erazmus-varsava-1  Рок за достављање пријава је недеља, 5. новембар 2017.

Нове технологије у спорту

Делегација Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду је у периоду од 12. до 14. октобра учествовала на међународној конференцији Нове технологије у спорту - НТС 2017 „Подузетништво и бизнис у спорту“, која је одржана у Сарајеву под организацијом Факултета спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву (ФАСТО) и Олимпијског комитета Босне и Херцеговине (ОКБиХ). Овогодишња конференција окупила је више од 200 студената и 38 професора из Аустрије, Хрватске, Италије, Грчке, Словеније, Црне Горе, Македоније, Србије, Мађарске, Литваније, Холандије и Босне и Херцеговине.

На челу делегације Факултета спорта и физичког васпитања била је проф. др Илона Михајловић, а уз њу факултет су представљали Даринка Коровљев, Марко Гушић, Лидија Марковић, Александа Спасић, Никола Радуловић, Валдемар Штајер, Маријана Симић, Драган Маринковић, Милорад Јакшић и Дејан Јаворац.

Током дводневних активности представници факултета су презентовали Ерасмус искуства, као и предлог пројекта „Sport Science Community”. Осим представљања пројеката представници факултета су искористили прилику за радне састанке, као и за повезивање са спортским, академским и научним институција из БиХ и из регије.

Почетак предавања за студенте виших година студија

Од понедељка 9. октобра почињу предавања за све студенте виших година основних академских и основних струковних студија. Распоред предавања студенти могу погледати на следећем ЛИНКУ. Студенти ће предавања у почетку пратити по групама од претходне школске године.  Такође, дошло је и до ситних измена у распореду предавања за прву годину студија, па се најновији распоред за студенте прве године студија може погледати ОВДЕ.

Данас, 02.10.2017. године, одржан је свечани пријем студената нове генерације Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду. Овој свечаности присуствовао је потпредседник покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице аутономне покрајине Војводине, господин Михаљ Њилаш. У свом обраћању студентима, покрајински секретар господин Њилаш пожелео је пуно успеха у предстојећем периоду најмлађим студентима Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, и предложио им да са усвајањем знања и неопходних садржаја почну што пре. Декан факултета, проф. др Дејан Мадић, представио је наставнике, асистенте и сараднике студентима, комплет свих уџбеника које добијају студенти бесплатно, а потом је представљен наставни план и програм који их очекује ове године, као и могућности за њихово укључивање у студентски парламент и друге друштвене активности на факултету са старијим студентима. Желимо пуно успеха свим нашим најмлађим студентима Универзитета у Новом Саду!

prijem studenata 2017 1

prijem studenata 2017 2

prijem studenata 2017 3

prijem studenata 2017 4

 

 

Свечани пријем студената прве године

Свечани пријем новоуписаних студената прве године Факултета спорта и физичког васпитања биће одржан у понедељак 2. октобра, са почетком у 11 часова, у новом амфитеатру на другом спрату факултета. Студенти ће на пријему бити у прилици да се упознају са руководством факултета, студијским програмом, радом служби факултета, као и да добију све остале информације битне за процес студирања. Добродошли на ФСФВ!

Честитке Милици Старовић!

Овим путем честитамо нашој Милици Старовић и њеним тренерима Огњену Филиповићу и Миленку Нашагаћину на бронзаној медаљи у дисциплини К1-200 метара на управо завршеном Светском првенству у кајаку и кануу у Чешким Рачицама!

kajakasi sp2

ВРХ