Успешна реализација САВЕ еразмус спорт + пројекта

 

                     logo fsfv i uns                                                                                                             logo2                                                                                                   logoErasmus                                                                    

 

Успешна реализација САВЕ еразмус спорт + пројекта Факултета спорта и физичког васпитања

У четвртак 17. Септембра у просторијама Факултета спорта и физичког васпитања одржана је

финална презентација резултата Ерасмус плус Спорт програма “Спортом против насиља и

искључености” САВЕ.

Том приликом је представљен Материјал за обуку тренера који ће у будућности бити коришћен

приликом обуке постојећих и будућих тренера и студената спорта и физичког васпитања, на тему

препознавања, превенције и реакције на агресију и вршњачко насиље у омладинском спорту.

Полазницима петонедељне обуке – пилот тренинга уручени су сертификати о успешно завршеној

обуци.

Успешном реализацијом САВЕ пројекта Факултет спорта и физичког васпитања постао је

високошколска установа која пажњу својих студената – будућих професора и тренера спорта

усмерава ка препознавању у решавању изазова које социјална искљученост и агресија у спорту са

собом носе у савременом друштву. 

Certificates yoga pilates futsal basket gymnastic fitness9

Certificates yoga pilates futsal basket gymnastic fitness 9

                                                                                              

                                                                                              

ВРХ