Докторске и мастер студије - овера семестра

 

МАСТЕР СТУДИЈЕ

овера семестра и пријава испита

ЗА ОВЕРУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА НИСУ ПОТРЕБНИ ПОТПИСИ ЗА ПРЕДМЕТЕ КОЈИ СУ СЛУШАНИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ

ОД 29.05. - 04.06.2020.год. у времену од 10-12h
У скриптарници купити семестрални лист, уплата од 3.000 дин и

понети индекс

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

овера семестра и пријава испита

ЗА ОВЕРУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА НИСУ ПОТРЕБНИ ПОТПИСИ ЗА ПРЕДМЕТЕ КОЈИ СУ СЛУШАНИ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ

ОД 29.05. - 04.06.2020. ГОДИНЕ у времену од 10-12h
У скриптарници купити семестрални лист, уплата од 5.000 дин и

понети индекс

ВРХ