Спортом против насиља и искључености

Sastanak projektnog tima u Gracu Erasmus projekta Sport against violence and exclusion: Save

Projektni tim Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu učestvovao je na

sastanku konzorcijuma projekta „Sportom protiv nasilja i isključenosti“ SAVE (Erasmus + Sport),

održanom od 12. do 15.  Novembra u Gracu (Austrija).

Tokom sastanka predstavljeni su dosadašnjilji rezultati projekta i utvrđeni naredni projektni zadaci

 

 grac29

grac39