Doc. Dr Saša Pišot održala je predavanje na temu „Zdrav životni stil porodice i telesni kapital dece“

Gostovanje Saše Pišot sa Instituta za kineziološka istraživanja, Naučno-istraživačkog centra u Kopru (Slovenija)  na našem fakultetu

Doc. Dr Saša Pišot sa Instituta za kineziološka istraživanja, Naučno-istraživačkog centra u Kopru (Slovenija) održala je predavanje na temu „Zdrav životni stil porodice i telesni kapital dece“

Ovo predavanje još jedan je primer uspešne bilateralne saradnje Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Naučno-istraživačkog centra u Kopru.

sasapisot1

sasapisot2

 

ВРХ