Migranti, ljudska prava, demokratija

Studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja učestvovali su od 10. do 14. juna 2019. godine na Letnjoj školi Univerziteta u Palermu „Migranti, ljudska prava, demokratija“. Na pomenutoj Letnjoj školi, doc. dr Ivana Milovanović, u saradnji sa profesorom Antoninom Biankom, sa Univerziteta u Palermu, održala je predavanje „Sport i socijalna inkluzija“.

Učešćem na pomenutoj Letnjoj školi proširen je opseg saradnje zaposlednih i studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i kolega sa Univerziteta u Palermu.

palermov2

ВРХ