Sport Against Violence and Exclusion

POZIV
za učešće na programu edukacije: SAVE - Sport Against Violence and Exclusion

 

Poštovani,

U organizaciji Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu, pozivamo sve zainteresovane trenere i studente

na učešće u programu neformalne edukacije “Sportom protiv nasilja i isključenosti - SAVE” Edukacija će se održati u prostorijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu, tokom maja 2019. godine od 9 časova.

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima univerzitetskih profesora i stručnjaka iz prakse u oblasti sportskih nauka, na sledeće teme:


1. PREPOZNAVANjE NASILjA I ISKLjUČENOSTI I NJIHOVE PSIHOSOCIJALNE OSOBINE U SPORTU

2. RAZVOJ LIČNIH I DRUŠTVENIH (GRUPNIH) ODNOSA U SPORTU

3. RAZVIJANJE ODNOSA IZMEĐU PORODICE I TRENERA NA OSNOVU POVERENJA I RECIPROCITETA

4. OSNAŽENjE KROZ SPORT ZA DRUŠTVENE PROMENE

5. PREDRASUDE I REŠAVANJE PROBLEMA KOD NASILJA I ISKLJUČIVANJA

 

Svoje učešće možete potvrditi na e-mail adresu: bobradovic@uns.ac.rs, najkasnije do 30.04.2019.godine.

Učesnici edukacije koji budu prisustvovali na više od 80% predavanja, dobiće Sertifikat o učešću od strane Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja,

Univerziteta u Novom Sadu.

Za više informacija, molimo kontaktirajte: Prof. Dr Borislav Obradović, 021 450 188, lokal 106, email: bobradovic@uns.ac.rs

Ili posetite zvaničnu web stranicu projekta: https://www.sportsave.eu/; Facebook: sportagainstviolence

Detaljan raspored predavanja možete pogledati u sledećem dokumentu: Program

 

save v2

ВРХ