Mobilnosti studenata

Mobilnosti studenata master studija u okviru CEEPUS programa

U periodu od 18. februara do 18. aprila  2019. godine  naša studentkinja master studija Sara Stanišić je boravila na razmeni studenata u Ljubljani (Slovenija) preko CEEPUS programa (Central European Exchange Program for University Studies).  Koleginica Stanišić je tokom dvomesečnog boravka na Fakultetu za šport, Univerziteta u Ljubljani imala mogućnost da: 1) se upozna sa sistemom i radom fakulteta, 2) bude deo stručne prakse u školi, 3) prisustvuje predavanjima iz oblasti kineziologije, 4) se konsultuje u vezi projekta završnog master rada, 5) dopuni svoje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama i 6) stekne nova poznanstva i nova životna iskustva.

Takođe, u periodu od 04. marta do 02. aprila 2019. godine naši studenti master studija David Mendrei i Miloš Gluvajić bili su na razmeni studenata na Fakultetu sporta na Masaryk Univerzitetu u Brnu u Češkoj, u okviru CEEPUS programa. U okviru ovih mobilnosti realizovano je istraživanje iz istorije češkog sporta, kao i treninga osoba sa invaliditetom. Tokom mesec dana naši studenti su učestvovali  na nekoliko predavanja, razmenili svoja iskustva i znanja sa njihovim studentima i sarađivali sa profesorima sa srodne institucije iz Brna.

Čestitamo našim studentima na realizovanim mobilnostima i uspešnom predstavljanju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.

 

Gluvajic i MendreiR

Gluvajic i Mendrei R

ВРХ