Посета Универзитету у Сегедину

Poseta Univerzitetu u Segedinu u sklopu Ipa projekta prekogranične saradnje IPA CBC HUSRB „WATERTOUR“

Sam početak marta obeležen je bio posetom Univerzitetu u Segedinu, partnerskoj instituciji sa kojima je započeta implementacija IPA projekta preokgranične saradnje sa Mađarskom pod nazivom „WATERTOUR“.

Održana je prva svečana konferencija sa kojom je zvanično otvoren projekat i na kojoj su predstavljeni svi partneri kao i predstojeći ciljevi i aktivnosti za narednih par meseci.

Cilj prokejkta je izrada jedinstvene rute sačinjene od vodotokova Tise i Dunava, na kojoj će naši studenti i studneti Univereziteta u Segedinu, prvi put veslati u kanuima od Segedina do Novog Sada. Ovaj poduhvat se planirana za sam početak septembra.

Dekan fakulteta prof. dr Nebojša Maksimović i prodekan za nastavu prof. dr Borislav Obradović učestvovali su na konferenciji predsavljajući naš fakultet i deo nastavnih planova i pilot program koji je osmišljen na području reke Tise i Dunava. U konzorcijumu partnera učestvuju timovi sa Prirodno – matematičkog fakulteta departmana za geografiju hotelijerstvo i turizam, Univerziteta u Novom Sadu i Segedinu, departmana za ekologiju i geografiju Univerziteta u Segedinu te Učiteljskog fakulteta na nastavnom mađarskom jeziku, Univerziteta u Novom Sadu. Na održanom seminaru sledećeg dana,  predstavljne su kulturne i turističke vrednosti određenih regiona i mesta duž vodotoka Tise od strane profesora sa Univerziteta u Novom Sadu kao i od njihovih kolega Univerziteta u Segedinu. Cilj je da studenti upoznaju kulturne vrednosti i prirodne resurse oba regiona kroz sportske aktivnosti na vodotokovima Tise i Dunava.

Segedin ucesnici

Segedin ucesnici2

Segedin ucesnici3