Радни састанак “SAVE” Ерасмус+ спорт пројектних тимова у Сарајеву

У организацији Факултета спорта и тјелесног одгоја Универзитета у Сарајеву у периоду 1.10. - 04.10.2018. године, одржан је други радни састанак Еразмус+ спорт пројекта „Sport Against Violence and Exclusion – SAVE“. Током боравка спроведене пројектне активности нашег факултета, као партнерске институције овог пројекта, представили су продекан за наставу проф. др Борислав Обрадовић, проф. др Патрик Дрид, доц. др Ивана Миловановић и др Даринка Коровљев. Пројектни тим је овом приликом на радним састанцима веома активно и успешно презентовао досадашње активности и резултате који су остварени у претходној фази.

Уједно се говорило о будућим поступцима и активностима свих институција које учествују у пројекту, како би се на што бољи и ефикаснији начин дошло до резултата. Уочени су детаљи који у даљем току пројекта могу значајно да унапреде функционисање свих тимова са циљем да се на следећем састанку донесу још релевантнији закључци. Састанцима су такође присуствовали професори и сарадници са Универзитета у Палерму (UNPA - Италија), Универзитета у Сплиту, Кинезиолошког факултета (KIFST - Хрватска), Универзитета спорта из Каунаса (LSU - Литванија), као и представници невладиних организација WUS из Граца (Аустрија), Cesie из Палерма (Италија), Defoin  (Шпанијa) и LUSF из Kаунаса (Литванија). У пријатној и радној атмосфери стекао се утисак да се чланови тимова добро познају и да је управо то једна од чињеница због чега пројекат добро одмиче. Овом приликом чланови пројектног тима Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду се захваљују партнерима и домаћинима овог састанка на гостопримству као и свим партнерским институцијама на продуктивном и успешном раду.

SAVE Sarajevo 2018 01

SAVE Sarajevo 2018 02

SAVE Sarajevo 2018 03

SAVE Sarajevo 2018 04